• Stacks Image 3548
  • Stacks Image 3550
  • Stacks Image 3552
  • Stacks Image 3556
  • Stacks Image 3558
  • Stacks Image 3561
  • Stacks Image 40809
  • Stacks Image 40811
Skånska Småstadens Kulturskola är nu inne på sitt tionde läsår! Vi startade vår verksamhet i augusti 2006 och erbjuder förskola, grundskola för år F-9, fritidshem, samt frivillig kulturskola. Vi är idag ca 150 elever i grundskolan och på förskolan erbjuder vi totalt 31 platser. Vi arbetar i ett 1-16 års perspektiv, och arbetar efter läroplanen Lgr 11, (i förskolan Lpfö 98). Alla verksamheterna har en uttalad kulturprofil, vi arbetar delvis ämnesövergripande, tematiskt. Skolan ligger i Hjärup intill det berömda Jakriborg.
Peter Bengtsson, Rektor

Välkommen till Skånska Småstadens Kulturskola

FÖRSKOLA - GRUNDSKOLA F-9 - FRITIDSHEM - KULTURSKOLA

- En liten förskola/skola med korta beslutsvägar och stort inflytande för brukarna.

VÅRA PROFILER

På Skånska Småstadens Kulturskola erbjuder vi olika profiler/inriktningar för våra elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Profilerna är en del av elevens val. Vi har också utökat timplanen så att vi får en fördjupning i de praktiskestetiska ämnena. Detta ger en lite längre och mer varierad skoldag, där du får arbeta med alla dina sinnen. Såklart ingår profilerna i den dagliga verksamheten och finnansieras av skolpengen.
Peter Bengtsson, rektor
Stacks Image 11217

DANS

Balett och show/street erbjuds redan från förskoleklassen. De yngsta dansar två timmar i veckan. Ju äldre man blir desto mer dansträning behöver man för at utvecklas. De äldsta eleverna dansar upp till åtta timmar i veckan.

Flera av våra danselever har för avsikt att fortsätta dansa i framtiden och bereds möjlighet att utvecklas så att de har chans att bli antagna till förekommande utbildningar
Stacks Image 11219

DRAMA

Här erbjuds du träning i att stå inför publik, agera på ett trovärdigt sätt och lära känna dig själv och din kropp. Mycket energi läggs på att känna närvaro i det du håller på med och hålla fokus på rätt saker.

Avslappning och avspänning tränas aktivt. Du lär dig att stå på en scen och får prova på olika genrer inom området. Naturligtvis visar du upp det du lärt dig inför publik.
Stacks Image 11239

MUSIK

I musikprofilen får du både chans att spela instrument, sjunga och spela i band. Du lär dig musikteori och läsa noter samtidigt som du repar in dina musiknummer. Självklart deltar du också i skolans kör.

När tillfälle ges, åker vi ut och spelar på andra skolor och vid andra evenemang.
Stacks Image 11242

SKAPANDE

I skapandeprofilen får du prova på bild, textil och träslöjd. Du får lära dig att skapa både smått och stort. Här får du prova olika tekniker såsom, akvarellmålning, keramik, vävning, sömnad, snickeri etc.

Vi ställer ut våra alster i samband med skolans olika aktiviteter. Mer än sällan tillverkas rekvisita och kostymer till våra föreställningar av våra duktiga skapandeelever.

GRUNDSKOLA

Våra klasser är i de lägre årskurserna maximalt tjugo elever per klass och från år sex som mest 24. Anledningen till att vi erbjuder fler platser i klasserna 6-9 är att det krävs fler lektioner i mindre grupp som exempelvis moderna språk, hemkunskap, slöjd och NO-laborationer.

Läs mer

KULTURSKOLA

Kulturskola är fristående och där kan eleverna få frivillig undervisning i musik (instrumentalundervisning från 4 år i vissa instrument), sång, dans, drama och bild på sin fritid. Denna undervisning är avgiftsbelagd.

Läs mer

FÖRSKOLA

I vår förskola (Mumindalen) arbetar vi mycket med skapande och kreativ verksamhet. Vi arbetar med alla sinnena med drama, musik, rytrmik och skapande. Våra teman utgår från barnens förutsättningar och behov. Femårsgruppens temaarbete sker i ofta samarbete med grundskolans elever i F-2.

Läs mer

FRITIDS

De aktiviteter som erbjuds är ofta sammankopplade med skolans tema.

Intresseanmälan

Vi presentera gärna vår skola närmare genom en privat rundvisning. Anmäl Ert intresse nedan så hör vi av oss.

BERÄTTA FÖR DINA VÄNNER